THIẾT BỊ XĂNG DẦU

THIẾT BỊ NGÀNH NHỰA

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng gọi

Vui lòng gọi

Bơm bánh răng bằng đồng

mỗi trang
Bơm bánh răng bằng đồng Haight Pump 24UB

Bơm bánh răng bằng đồng Haight Pump 24UB

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng bằng đồng chất lượng cao của Haight Pump USA, công suất bơm 90 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng bằng đồng Haight Pump 30UB

Bơm bánh răng bằng đồng Haight Pump 30UB

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng bằng đồng chất lượng cao của Haight Pump USA, công suất bơm 110 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng bằng đồng Haight Pump 40UB

Bơm bánh răng bằng đồng Haight Pump 40UB

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng bằng đồng chất lượng cao của Haight Pump USA, công suất bơm 150 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng bằng đồng Haight Pump 44UB

Bơm bánh răng bằng đồng Haight Pump 44UB

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng bằng đồng chất lượng cao của Haight Pump USA, công suất bơm 170 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng bằng đồng Haight Pump 54UB

Bơm bánh răng bằng đồng Haight Pump 54UB

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng bằng đồng chất lượng cao của Haight Pump USA, công suất bơm 200 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng bằng đồng Haight Pump 60UB

Bơm bánh răng bằng đồng Haight Pump 60UB

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng bằng đồng chất lượng cao của Haight Pump USA, công suất bơm 230 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng bằng đồng Haight Pump 70UB

Bơm bánh răng bằng đồng Haight Pump 70UB

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng bằng đồng chất lượng cao của Haight Pump USA, công suất bơm 265 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng bằng đồng Haight Pump 80UB

Bơm bánh răng bằng đồng Haight Pump 80UB

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng bằng đồng chất lượng cao của Haight Pump USA, công suất bơm 300 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng bằng đồng Haight Pump 120UB

Bơm bánh răng bằng đồng Haight Pump 120UB

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng bằng đồng chất lượng cao của Haight Pump USA, công suất bơm 450 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng bằng đồng Haight Pump 180UB

Bơm bánh răng bằng đồng Haight Pump 180UB

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng bằng đồng chất lượng cao của Haight Pump USA, công suất bơm 680 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng bằng đồng Haight Pump 240UB

Bơm bánh răng bằng đồng Haight Pump 240UB

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng bằng đồng chất lượng cao của Haight Pump USA, công suất bơm 900 lít/phút
0914 283 089

Top

   (0)