THIẾT BỊ XĂNG DẦU

THIẾT BỊ NGÀNH NHỰA

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng gọi

Vui lòng gọi

Bơm bánh răng dẫn động từ

mỗi trang
Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 10GPM

Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 10GPM

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dẫn động từ của hãng Haight Pump USA, công suất 40 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 15GPM

Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 15GPM

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dẫn động từ của hãng Haight Pump USA, công suất 60 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 20GPM

Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 20GPM

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dẫn động từ của hãng Haight Pump USA, công suất 80 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 24GPM

Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 24GPM

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dẫn động từ của hãng Haight Pump USA, công suất 90 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 30GPM

Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 30GPM

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dẫn động từ của hãng Haight Pump USA, công suất 150 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 40GPM

Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 40GPM

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dẫn động từ của hãng Haight Pump USA, công suất 150 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 44GPM

Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 44GPM

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dẫn động từ của hãng Haight Pump USA, công suất 166 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 54GPM

Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 54GPM

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dẫn động từ của hãng Haight Pump USA, công suất 200 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 60GPM

Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 60GPM

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dẫn động từ của hãng Haight Pump USA, công suất 230 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 70GPM

Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 70GPM

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dẫn động từ của hãng Haight Pump USA, công suất 265 lít/phút Giá bán : 0 VND
0914 283 089
Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 80GPM

Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 80GPM

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dẫn động từ của hãng Haight Pump USA, công suất 300 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 120GPM

Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 120GPM

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dẫn động từ của hãng Haight Pump USA, công suất 450 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 180GPM

Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 180GPM

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dẫn động từ của hãng Haight Pump USA, công suất 680 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 240GPM

Bơm bánh răng dẫn động từ Haight Pump 240GPM

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dẫn động từ của hãng Haight Pump USA, công suất 900 lít/phút
0914 283 089

Top

   (0)