THIẾT BỊ XĂNG DẦU

THIẾT BỊ NGÀNH NHỰA

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng gọi

Vui lòng gọi

Bơm bánh răng phớt cơ khí

mỗi trang
Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS10U

Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS10U

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dùng phớt cơ khí làm kín của hãng Haight Pump USA, công suất 40 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS15U

Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS15U

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dùng phớt cơ khí làm kín của hãng Haight Pump USA, công suất 57 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS20U

Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS20U

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dùng phớt cơ khí làm kín của hãng Haight Pump USA, công suất 76 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS24U

Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS24U

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dùng phớt cơ khí làm kín của hãng Haight Pump USA, công suất 91 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS30U

Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS30U

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dùng phớt cơ khí làm kín của hãng Haight Pump USA, công suất 110 lít/phú
0914 283 089
Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS40U

Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS40U

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dùng phớt cơ khí làm kín của hãng Haight Pump USA, công suất 150 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS44U

Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS44U

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dùng phớt cơ khí làm kín của hãng Haight Pump USA, công suất 166 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS54U

Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS54U

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dùng phớt cơ khí làm kín của hãng Haight Pump USA, công suất 200 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS60U

Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS60U

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dùng phớt cơ khí làm kín của hãng Haight Pump USA, công suất 230 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS70U

Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS70U

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dùng phớt cơ khí làm kín của hãng Haight Pump USA, công suất 265 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS80U

Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS80U

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dùng phớt cơ khí làm kín của hãng Haight Pump USA, công suất 300 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS120U

Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS120U

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dùng phớt cơ khí làm kín của hãng Haight Pump USA, công suất 450 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS180U

Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS180U

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dùng phớt cơ khí làm kín của hãng Haight Pump USA, công suất 680 lít/phút
0914 283 089
Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS240U

Bơm bánh răng phớt cơ khí Haight Pump BS240U

Mô tả sản phẩm : Bơm bánh răng dùng phớt cơ khí làm kín của hãng Haight Pump USA, công suất 900 lít/phút
0914 283 089

Top

   (0)