THIẾT BỊ XĂNG DẦU

THIẾT BỊ NGÀNH NHỰA

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng gọi

Vui lòng gọi

Bơm dầu diesel 220V

mỗi trang
Bơm dầu diesel Piusi Panther 56-230V HOT

Bơm dầu diesel Piusi Panther 56-230V

Bơm dầu diesel Piusi Panther 56-230V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi Panther 72 230V HOT

Bơm dầu diesel Piusi Panther 72 230V

Bơm dầu diesel Piusi Panther 72-230V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi Panther 90 230V HOT

Bơm dầu diesel Piusi Panther 90 230V

Bơm dầu diesel Piusi Panther 90 230V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi Garda 5 230V HOT

Bơm dầu diesel Piusi Garda 5 230V

Bơm dầu diesel Piusi Garda 230V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi Viscomat 70M 230V HOT

Bơm dầu diesel Piusi Viscomat 70M 230V

Bơm dầu diesel Piusi Viscomat 70M 230V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 90 M 230V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 90 M 230V

Bơm dầu diesel Piusi Viscomat 90 M 230V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi E 80 M 230V HOT

Bơm dầu diesel Piusi E 80 M 230V

Bơm dầu diesel Piusi E80M 230V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi E 120 M 230V HOT

Bơm dầu diesel Piusi E 120 M 230V

Bơm dầu diesel Piusi E120M 230V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi St200 230V HOT

Bơm dầu diesel Piusi St200 230V

Bơm dầu diesel Piusi ST200 230V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi E300 230V HOT

Bơm dầu diesel Piusi E300 230V

Bơm dầu diesel Piusi E300 230V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm xăng dâu Piusi EX140 230V HOT

Bơm xăng dâu Piusi EX140 230V

Bơm xăng dâu Piusi EX140 230V dùng bơm vận chuyển cấp phát xăng và dầu diesel

0914 283 089
Bơm xăng dâu Piusi EX100 230V HOT

Bơm xăng dâu Piusi EX100 230V

Bơm xăng dâu Piusi EX100 230V dùng bơm vận chuyển cấp phát xăng và dầu diesel

0914 283 089
Bơm xăng dầu Piusi EX50 230V NEW

Bơm xăng dầu Piusi EX50 230V

Bơm xăng dâu Piusi EX50 230V dùng bơm vận chuyển cấp phát xăng và dầu diesel

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi ST-200AC

Bơm dầu diesel Piusi ST-200AC

BƠM DẦU PIUSI ST-200 thuộc dòng lưu lượng lớn dùng cho vận chuyển dầu hoặc cấp dầu cho các thiết bị công trình lớn BƠM DẦU PIUSI phân phối độc quyền bởi Pusico Việt Nam

0914 283 089

Top

   (0)