THIẾT BỊ XĂNG DẦU

THIẾT BỊ NGÀNH NHỰA

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng gọi

Vui lòng gọi

Bơm dầu nhớt

mỗi trang
Bộ bơm dầu nhớt khí nén Piusi Oil Cart Kit 3.5 HOT

Bộ bơm dầu nhớt khí nén Piusi Oil Cart Kit 3.5

Bộ bơm dầu nhớt khí nén Piusi Oil Cart Kit 3.5 dùng bơm cấp dầu nhớt  

0914 283 089
Bộ bơm dầu nhớt Piusi Oil Cart Kit 3.5 kèm đồng hồ HOT

Bộ bơm dầu nhớt Piusi Oil Cart Kit 3.5 kèm đồng hồ

Bộ bơm dầu nhớt khí nén Piusi Oil Cart Kit 3.5 kèm đồng hồ dùng bơm cấp dầu nhớt  

0914 283 089
Bộ bơm dầu nhớt Piusi Oil Cart Kit 3.5 kèm đồng hồ và rulo HOT

Bộ bơm dầu nhớt Piusi Oil Cart Kit 3.5 kèm đồng hồ và rulo

Bộ bơm dầu nhớt khí nén Piusi Oil Cart Kit 3.5 kèm đồng hồ và rulo dùng bơm cấp dầu nhớt  

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Visco Flomat 230/3 230V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Visco Flomat 230/3 230V

Bơm dầu nhớt Piusi Visco Flomat 230/3 230V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Visco Flowmat 200/2 230V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Visco Flowmat 200/2 230V

Bơm dầu nhớt Piusi Visco Flomat 200/2 230V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Visco Flowmat 350/2 230V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Visco Flowmat 350/2 230V

Bơm dầu nhớt Piusi Visco Flomat 350/2 230V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 200/2M 230V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 200/2M 230V

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 200/2M 230V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 200/2T 400V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 200/2T 400V

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 200/2T 400V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 230/3M 230V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 230/3M 230V

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 230/3M 230V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 230/3T 400V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 230/3T 400V

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 230/3T 400V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 350/2M 230V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 350/2M 230V

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 350/2M 230V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 350/2T 400V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 350/2T 400V

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 350/2T 400V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 60/1 24V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 60/1 24V

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 60/1 24V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 60/1 12V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 60/1 12V

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 60/1 12V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 60/2 12V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 60/2 12V

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 60/2 12V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 60/2 24V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 60/2 24V

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 60/2 24V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 120/1 12V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 120/1 12V

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 120/1 12V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 120/1 24V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 120/1 24V

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 120/1 24V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Garda 24V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Garda 24V

Bơm dầu nhớt Piusi Garda 24V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Garda 12V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Garda 12V

Bơm dầu nhớt Piusi Garda 12V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bộ bơm dầu Nhớt Piusi Drum Viscomat 200/2 K400 HOT

Bộ bơm dầu Nhớt Piusi Drum Viscomat 200/2 K400

Bộ bơm dầu Nhớt Piusi Drum Viscomat 200/2 K400 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn

0914 283 089
Bộ bơm dầu nhớt Piusi Drum Viscomat 60/1 K400 24V HOT

Bộ bơm dầu nhớt Piusi Drum Viscomat 60/1 K400 24V

Bộ bơm dầu nhớt Piusi Drum Viscomat 60/1 K400 24V dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn

0914 283 089
Bộ bơm dầu nhớt Piusi Viscotroll 120/1 K400 12V HOT

Bộ bơm dầu nhớt Piusi Viscotroll 120/1 K400 12V

Bộ bơm dầu nhớt Piusi Viscotroll 120/1 K400 12V dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn

0914 283 089
Bộ bơm dầu nhớt Viscotroll 200/2-K400 HOT

Bộ bơm dầu nhớt Viscotroll 200/2-K400

Bộ bơm dầu nhớt  Piusi Viscotroll 200/2 K400 230V kèm đồng hồ gắn trên xe đẩy thùng phuy tiện di chuyển ,dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn.

0914 283 089
Bộ bơm dầu nhớt Piusi Viscotroll 70 K33 230V HOT

Bộ bơm dầu nhớt Piusi Viscotroll 70 K33 230V

Bộ bơm dầu nhớt Piusi Viscotroll 70 K33 230V  gắn trên xe đẩy thùng phuy dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn, dầu thuỷ lực và các loại dầu có độ nhớt cao.

0914 283 089
Bộ bơm dầu nhớt Piusi Drum Viscomat 70M K33 230V HOT

Bộ bơm dầu nhớt Piusi Drum Viscomat 70M K33 230V

Bộ bơm dầu nhớt Piusi Drum Viscomat 70M K33 230V gắn đồng hồ cơ dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn, dầu thuỷ lực.

0914 283 089
Bơm dầu Nhớt Piusi Drum Viscomat 200/2 K400

Bơm dầu Nhớt Piusi Drum Viscomat 200/2 K400

- Bơm thùng phuy, công suất bơm: 9 lít/phút - Nguồn điện 220V - Bơm gồm ống hút, bơm, dây cấp, cò cấp gắn đồng hồ điện tử K400, phụ kiện lắp đặt. - Dùng bơm dầu nhớt, các loại dầu có độ nhớt đến 2000 cSt

0914 283 089
Bơm dầu khí nén P5.5 940

Bơm dầu khí nén P5.5 940

Bơm dầu khí nén Piusi P5.5-940 dùng để bơm dầu nhớt, bơm dầu thủy lực, bơm các loại dầu bôi trơn có độ nhớt cao. Bơm được sử dụng cho công tác bảo dưỡng trong garage ô tô, nhà máy xí nghiệp, công trường, tàu thuyền, phương tiện cơ giới

0914 283 089
Bơm dầu khí nén P3.5 940

Bơm dầu khí nén P3.5 940

Bơm dầu khí nén Piusi P3.5-940 dùng để bơm dầu nhớt, bơm dầu thủy lực, bơm các loại dầu bôi trơn có độ nhớt cao. Bơm được sử dụng cho công tác bảo dưỡng trong garage ô tô, nhà máy xí nghiệp, công trường, tầu thuyền, phương tiện cơ giới

0914 283 089
Bơm dầu khí nén P5.5 ST

Bơm dầu khí nén P5.5 ST

Bơm dầu khí nén Piusi P5.5 dùng để bơm dầu nhớt, bơm dầu thủy lực, bơm các loại dầu bôi trơn có độ nhớt cao. Bơm được sử dụng cho công tác bảo dưỡng trong garage ô tô, nhà máy xí nghiệp, công trường, tầu thuyền, phương tiện cơ giới

0914 283 089
Bơm dầu khí nén P3.5 ST

Bơm dầu khí nén P3.5 ST

Bơm dầu khí nén Piusi P3.5 dùng để bơm dầu nhớt, bơm dầu thủy lực, bơm các loại dầu bôi trơn có độ nhớt cao. Bơm được sử dụng cho công tác bảo dưỡng trong garage ô tô, nhà máy xí nghiệp, công trường, tầu thuyền, phương tiện cơ giới

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Garda 2

Bơm dầu nhớt Garda 2

Bơm dầu Garda 2 dùng để bơm dầu nhớt, bơm dầu thủy lực, bơm dầu diesel, bơm dầu hộp số, bơm dầu cầu và các loại dầu có độ nhớt đến cao. Bơm dầu Garda 2 kiểu dáng gọn nhẹ, thuận tiện khi sử dụng.

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Garda 1

Bơm dầu nhớt Garda 1

Bơm dầu nhớt Garda nguồn điện 12V hoặc 24V hoặc 230V, dùng bơm dầu nhớt, dầu thủy lực, dầu hộp số, các loại dầu có độ nhớt cao. Sử dụng trong sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, tàu thuyền

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Drum Viscomat 200/2K400

Bơm dầu nhớt Drum Viscomat 200/2K400

Bơm dầu nhớt Drum Viscomat dùng để bơm dầu nhớt, dầu thủy lực và các loại dầu khác. Bơm gắn đồng hồ lưu lượng cơ hoặc đồng hồ điện tử. Sử dụng thuận tiện trong gara ô tô, công trường, nhà máy, xí nghiệp - Lưu lượng: 9 lít/phút

0914 283 089
Bơm dầu bằng tay Raasm 30200

Bơm dầu bằng tay Raasm 30200

Bơm dầu bằng tay Raasm 30200 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng, sử dụng trong garage, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng…
0914 283 089
Bơm dầu bằng tay Raasm 30050

Bơm dầu bằng tay Raasm 30050

Bơm dầu bằng tay Raasm 30050 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng, sử dụng trong garage, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng…
0914 283 089

Top

   (0)