THIẾT BỊ XĂNG DẦU

THIẾT BỊ NGÀNH NHỰA

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng gọi

Vui lòng gọi

Bơm dầu nhớt điện 220V - 400V

mỗi trang
Bơm dầu nhớt Piusi Visco Flomat 230/3 230V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Visco Flomat 230/3 230V

Bơm dầu nhớt Piusi Visco Flomat 230/3 230V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Visco Flowmat 200/2 230V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Visco Flowmat 200/2 230V

Bơm dầu nhớt Piusi Visco Flomat 200/2 230V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Visco Flowmat 350/2 230V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Visco Flowmat 350/2 230V

Bơm dầu nhớt Piusi Visco Flomat 350/2 230V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 200/2M 230V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 200/2M 230V

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 200/2M 230V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 200/2T 400V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 200/2T 400V

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 200/2T 400V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 230/3M 230V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 230/3M 230V

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 230/3M 230V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 230/3T 400V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 230/3T 400V

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 230/3T 400V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 350/2M 230V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 350/2M 230V

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 350/2M 230V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 350/2T 400V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 350/2T 400V

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 350/2T 400V dùng bơm cấp dầu dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 70 T 400V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 70 T 400V

Bơm dầu diesel Piusi Viscomat 70T 400V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi Viscomat 70M 230V HOT

Bơm dầu diesel Piusi Viscomat 70M 230V

Bơm dầu diesel Piusi Viscomat 70M 230V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 90 M 230V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 90 M 230V

Bơm dầu diesel Piusi Viscomat 90 M 230V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi Viscomat 90 T 400V HOT

Bơm dầu diesel Piusi Viscomat 90 T 400V

Bơm dầu diesel Piusi Viscomat 90 T 400V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat Gear 230/3T

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat Gear 230/3T

Lưu lượng 14 lít/phút Nguồn điện 230V/50 Hz Công suất Motor 1200 w

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Drum Viscomat 70M

Bơm dầu nhớt Drum Viscomat 70M

Lưu lượng 28 lít/phút Nguồn điện 230V/50 Hz Công suất Motor 750 w

0914 283 089
Bơm thùng phuy Viscomat 200M

Bơm thùng phuy Viscomat 200M

Bơm thùng phuy Viscomat 200M Lưu lượng: 9 lít/ phút Nguồn điện 220V Dùng bơm dầu, dầu bôi trơn

0914 283 089
Bơm dầu nhớt viscomat 90M

Bơm dầu nhớt viscomat 90M

Mô tả: Lưu lượng 50 lít/phút Sử dụng nguồn điện 230 V/50 Hz Công suất tối đa 1350 walt

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Viscomat 70 M

Bơm dầu nhớt Viscomat 70 M

Lưu lượng 1-28 lít/phút Sử dụng nguồn điện 230 V/50 Hz Công suất tối đa 950 walt

0914 283 089
Bơm xăng dầu Piusi Viscomat Gear

Bơm xăng dầu Piusi Viscomat Gear

Công suất: Từ 9-14 lít/phút Áp suất: 12 - 25 bar

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat Vane

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat Vane

Công suất: Từ 25-50 lít/phút Áp lực trên 6 bar

0914 283 089

Top

   (0)