THIẾT BỊ XĂNG DẦU

THIẾT BỊ NGÀNH NHỰA

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng gọi

Vui lòng gọi

Bơm dầu nhớt Raasm Italy

mỗi trang
Bơm dầu bằng tay Raasm 30200

Bơm dầu bằng tay Raasm 30200

Bơm dầu bằng tay Raasm 30200 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng, sử dụng trong garage, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng…
0914 283 089
Bơm dầu bằng tay Raasm 30050

Bơm dầu bằng tay Raasm 30050

Bơm dầu bằng tay Raasm 30050 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng, sử dụng trong garage, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng…
0914 283 089
Bơm dầu bằng tay Raasm 32024

Bơm dầu bằng tay Raasm 32024

Bơm dầu bằng tay Raasm 32024 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng, sử dụng trong garage, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng…
0914 283 089
Bơm dầu bằng tay Raasm 32065

Bơm dầu bằng tay Raasm 32065

Bơm dầu bằng tay Raasm 32065 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng, sử dụng trong garage, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng…
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm 33016

Bơm dầu khí nén Raasm 33016

Máy bơm dầu khí nén Raasm 33016 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng, sử dụng trong garage, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng…
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm 33024

Bơm dầu khí nén Raasm 33024

Bơm dầu khí nén Raasm 33024
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm Series 600-650

Bơm dầu khí nén Raasm Series 600-650

Bơm dầu khí nén Raasm Series 600-650 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng, sử dụng trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng...
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm Series 500

Bơm dầu khí nén Raasm Series 500

Bơm dầu khí nén Raasm Series 500 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng, sử dụng trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng...
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm Series 500-600

Bơm dầu khí nén Raasm Series 500-600

Bơm dầu khí nén Raasm Series 500-600 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng, sử dụng trong garage, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng...
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm Series 650

Bơm dầu khí nén Raasm Series 650

Bơm dầu khí nén Raasm Series 650 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm Series 600

Bơm dầu khí nén Raasm Series 600

Bơm dầu khí nén Raasm Series 600 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm Series 340-AB

Bơm dầu khí nén Raasm Series 340-AB

Bơm dầu khí nén Raasm Series 340-AB dùng hút dầu thải hoặc bơm cấp dầu bôi trơn, dầu động cơ, sử dụng trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng sản xuất, công trường xây dựng
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm 35296

Bơm dầu khí nén Raasm 35296

Bơm dầu khí nén Raasm 35296
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm 37685

Bơm dầu khí nén Raasm 37685

Bơm dầu khí nén Raasm 37685 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm Series 900

Bơm dầu khí nén Raasm Series 900

Bơm dầu khí nén Raasm Series 900 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm Series 120

Bơm dầu khí nén Raasm Series 120

Bơm dầu khí nén Raasm Series 120 dùng hút dầu thải hoặc bơm cấp dầu bôi trơn, dầu động cơ, sử dụng trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng sản xuất, công trường xây dựng
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm 1000-1140

Bơm dầu khí nén Raasm 1000-1140

Bơm dầu khí nén Raasm 33550 dùng hút dầu thải hoặc bơm cấp dầu bôi trơn, dầu động cơ, sử dụng trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng sản xuất, công trường xây dựng
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm 33125

Bơm dầu khí nén Raasm 33125

Bơm dầu khí nén Raasm 33125 dùng hút dầu thải hoặc bơm cấp dầu bôi trơn, dầu động cơ, sử dụng trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng sản xuất, công trường xây dựng
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm 33550

Bơm dầu khí nén Raasm 33550

Bơm dầu khí nén Raasm 33550 dùng hút dầu thải hoặc bơm cấp dầu bôi trơn, dầu động cơ, sử dụng trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng sản xuất, công trường xây dựng
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm 36620

Bơm dầu khí nén Raasm 36620

Bơm dầu khí nén Raasm 36620 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm 336340

Bơm dầu khí nén Raasm 336340

Bơm dầu khí nén Raasm 336340 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm 36330

Bơm dầu khí nén Raasm 36330

Bơm dầu khí nén Raasm 36330 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm 37679

Bơm dầu khí nén Raasm 37679

Bơm dầu khí nén Raasm 37679 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raams 37680

Bơm dầu khí nén Raams 37680

Bơm dầu khí nén Raasm 37680 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raams 37676

Bơm dầu khí nén Raams 37676

Bơm dầu khí nén Raams 37676 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm 37675

Bơm dầu khí nén Raasm 37675

Bơm dầu khí nén Raasm 37675 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm 37504

Bơm dầu khí nén Raasm 37504

Bơm dầu khí nén Raasm 37504 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm 37499

Bơm dầu khí nén Raasm 37499

Bơm dầu khí nén Raasm 37499 dùng cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm 37500

Bơm dầu khí nén Raasm 37500

Bơm dầu khí nén Raasm 37500 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm 37650

Bơm dầu khí nén Raasm 37650

Bơm dầu khí nén Raasm 37650 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện cơ giới, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng...
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm 37670

Bơm dầu khí nén Raasm 37670

Bơm dầu khí nén Raasm 37670 dùng để bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải...
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm 37200

Bơm dầu khí nén Raasm 37200

Bơm dầu khí nén Raasm 37200 dùng bơm dầu khí bôi trơn, dầu nhớt trong nhà máy, xí nghiệp, công xưởng, garage ô tô
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm 37095

Bơm dầu khí nén Raasm 37095

Bơm dầu khí nén Raasm 37095 được dùng để bơm dầu nhớt, bơm dầu bôi trơn, dầu động cơ trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp....
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm 37099

Bơm dầu khí nén Raasm 37099

Bơm dầu khí nén Raasm 37099 dùng bơm dầu nhớt, dầu bôi trơn trong garage, nhà máy, xí nghiệp. Sản phẩm chất lượng cao được sản xuất tại Châu Âu
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm 37150

Bơm dầu khí nén Raasm 37150

Bơm dầu khí nén Raasm 37150 dùng bơm dầu nhớt, bơm dầu bôi trơn
0914 283 089
Bơm dầu khí nén Raasm 37100

Bơm dầu khí nén Raasm 37100

Dùng bơm dầu nhớt trong garage, nhà máy, xí nghiệp
0914 283 089

Top

   (0)