THIẾT BỊ XĂNG DẦU

THIẾT BỊ NGÀNH NHỰA

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng gọi

Vui lòng gọi

Bơm hóa chất thùng phuy

mỗi trang
BƠM QUAY TAY HOÁ CHẤT

BƠM QUAY TAY HOÁ CHẤT

Bơm tay dùng cho hút thùng phuy xăng dầu hoặc hoá chất,

0914 283 089
Bơm thực phẩm, dược phẩm Model Model SP-8200

Bơm thực phẩm, dược phẩm Model Model SP-8200

Lưu lượng tối đa: 57 lít/phút - Trọng lượng: 5 kg (chưa tính trọng lượng động cơ). - Nhiệt độ làm việc tối đa: 175° F (80°C)
0914 283 089
Bơm thực phẩm, dược phẩm Model SP-8100

Bơm thực phẩm, dược phẩm Model SP-8100

- Lưu lượng tối đa: 121 lít/phút - Trọng lượng: 5 kg (chưa tính trọng lượng động cơ). - Nhiệt độ làm việc tối đa: 175° F (80°C)
0914 283 089
Bơm thực phẩm SP-700SR

Bơm thực phẩm SP-700SR

- Lưu lượng: 12 GPM (45 lít/phút) đối với Series 1851; 7 GPM (26 lít/phút) đối với Series 751 & 752.
0914 283 089
Bơm thực phẩm SP-700DD

Bơm thực phẩm SP-700DD

- Lưu lượng: 12 GPM (45 lít/phút) đối với Series 1851; 7 GPM (26 lít/phút) đối với Series 751 & 752.
0914 283 089
Bơm nhớt gắn đồng hồ lưu lượng

Bơm nhớt gắn đồng hồ lưu lượng

Áp lực bơm: 87 psi (6 bar) - Lưu lượng: 2.6 GPM (9.8 LPM) - 12 GPM (45 LPM)
0914 283 089
Bơm gắn đồng hồ đo độ nhớt thấp

Bơm gắn đồng hồ đo độ nhớt thấp

Lưu lượng: 1.17 GPM (4.4 LPM) - 27 GPM (102.2 LPM) - Độ nhớt tối đa: 300 cps (mPas)
0914 283 089
Bơm hoá chất khí nén Package 8

Bơm hoá chất khí nén Package 8

Lưu lượng tối đa: 64 lít/ phút Độ nhớt tối đa: 750 cps Nhiệt độ làm việc tối đa: 80 độ C
0914 283 089
Bơm Standard Package 7

Bơm Standard Package 7

Lưu lượng max: 83 lít/phút ( đo với nhiên liệu cơ bản là nước) Độ nhớt max: 1500 cps Nhiệt độ làm việc tối đa: 80 độ C
0914 283 089
Bơm hóa chất Package 6

Bơm hóa chất Package 6

Lưu lượng tối đa: 22 GPM (83 LPM) - Áp lực tối đa: 35 ft . (10,6 m) - Độ nhớt tối đa: 1500 cps (mPas) - Nhiệt độ làm việc tối đa: 175° F (80°C)
0914 283 089
Bơm axit kiềm đặc Package 5

Bơm axit kiềm đặc Package 5

Lưu lượng tối đa: 16 GPM (61 LPM) - Áp lực tối đa: 35 ft . (10,6 m) - Độ nhớt tối đa: 300 cps (mPas)
0914 283 089
Bơm axit kiềm Package 4

Bơm axit kiềm Package 4

Lưu lượng tối đa: 13.5 GPM (51 LPM) - Áp lực tối đa: 35 ft . (10,6 m) - Độ nhớt tối đa: 300 cps (mPas) - Nhiệt độ làm việc tối đa: 130° F (55°C)
0914 283 089
Bộ bơm Axít và Kiềm đặc Package 3

Bộ bơm Axít và Kiềm đặc Package 3

Lưu lượng tối đa: 17.5 GPM (66 LPM) - Áp lực tối đa: 35 ft . (10,6 m) - Độ nhớt tối đa: 1500 cps (mPas)
0914 283 089
Bộ bơm Axít và Kiềm Package 2

Bộ bơm Axít và Kiềm Package 2

Lưu lượng tối đa: 15 GPM (57 LPM) - Áp lực tối đa: 35 ft . (10,6 m) - Độ nhớt tối đa: 1500 cps (mPas)
0914 283 089
Bơm hóa chất xử lý nước Package 1

Bơm hóa chất xử lý nước Package 1

Lưu lượng tối đa: 15 GPM (57 LPM) - Áp lực tối đa: 35 ft . (10,6 m) - Độ nhớt tối đa: 1500 cps (mPas)
0914 283 089

Top

   (0)