THIẾT BỊ XĂNG DẦU

THIẾT BỊ NGÀNH NHỰA

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng gọi

Vui lòng gọi

Bơm mỡ bôi trơn

mỗi trang
Máy bơm mỡ khí nén Piusi P60

Máy bơm mỡ khí nén Piusi P60

Máy bơm mỡ khí nén Piusi P60 dùng bơm mỡ bôi trơn
0914 283 089
Bơm mỡ khí nén Raasm 91C/701

Bơm mỡ khí nén Raasm 91C/701

Bơm mỡ khí nén Raasm 91C/701 dùng để bơm cấp mỡ bò, bơm mỡ bôi trơn trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng, phương tiện vận tải, tàu thuyền, phương tiện cơ giới...
0914 283 089
Bơm mỡ khí nén Raasm 116F/751

Bơm mỡ khí nén Raasm 116F/751

Bơm mỡ khí nén Raasm 116F/751 dùng để bơm cấp mỡ bò, bơm mỡ bôi trơn trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng, phương tiện vận tải, tàu thuyền, phương tiện cơ giới...
0914 283 089
Bơm mỡ khí nén Raasm 117F/751

Bơm mỡ khí nén Raasm 117F/751

Bơm mỡ khí nén Raasm 117F/751 dùng để bơm cấp mỡ bò, bơm mỡ bôi trơn trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng, phương tiện vận tải, tàu thuyền, phương tiện cơ giới...
0914 283 089
Bơm mỡ khí nén Raasm 10/12401P1N

Bơm mỡ khí nén Raasm 10/12401P1N

Bơm mỡ khí nén Raasm 10/12401P1N dùng bơm mỡ công suất lớn trong công nghiệp và bảo dưỡng thiết bị
0914 283 089
Bơm mỡ khí nén Raasm 64195

Bơm mỡ khí nén Raasm 64195

Bơm mỡ khí nén Raasm 64195 dùng để bơm cấp mỡ bò, bơm mỡ bôi trơn trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng, phương tiện vận tải, tàu thuyền, phương tiện cơ giới...
0914 283 089
Bơm mỡ khí nén Raasm 64070

Bơm mỡ khí nén Raasm 64070

Bơm mỡ khí nén Raasm 64070 dùng để bơm cấp mỡ bò, bơm mỡ bôi trơn trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng, phương tiện vận tải, tàu thuyền, phương tiện cơ giới...
0914 283 089
Bơm mỡ khí nén Raasm 64000

Bơm mỡ khí nén Raasm 64000

Bơm mỡ khí nén Raasm 64000 dùng để bơm cấp mỡ bò, bơm mỡ bôi trơn trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng, phương tiện vận tải, tàu thuyền, phương tiện cơ giới...
0914 283 089
Bơm mỡ khí nén Raasm 64071

Bơm mỡ khí nén Raasm 64071

Bơm mỡ khí nén Raasm 64071 dùng để bơm cấp mỡ bò, bơm mỡ bôi trơn trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng, phương tiện vận tải, tàu thuyền, phương tiện cơ giới...
0914 283 089
Bơm mỡ khí nén Raasm 64001

Bơm mỡ khí nén Raasm 64001

Bơm mỡ khí nén Raasm 64001 dùng để bơm cấp mỡ bò, bơm mỡ bôi trơn trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng, phương tiện vận tải, tàu thuyền, phương tiện cơ giới...
0914 283 089
Bơm mỡ khí nén Raasm 64145

Bơm mỡ khí nén Raasm 64145

Bơm mỡ khí nén Raasm 64145 dùng để bơm cấp mỡ bò, bơm mỡ bôi trơn trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng, phương tiện vận tải, tàu thuyền, phương tiện cơ giới...
0914 283 089
Bơm mỡ khí nén Raasm 64064

Bơm mỡ khí nén Raasm 64064

Bơm mỡ khí nén Raasm 64064 dùng để bơm cấp mỡ bò, bơm mỡ bôi trơn trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng, phương tiện vận tải, tàu thuyền, phương tiện cơ giới...
0914 283 089
Bơm mỡ khí nén Raasm 64040

Bơm mỡ khí nén Raasm 64040

Bơm mỡ khí nén Raasm 64040 dùng để bơm cấp mỡ bò, bơm mỡ bôi trơn trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng, phương tiện vận tải, tàu thuyền, phương tiện cơ giới...
0914 283 089
Bơm mỡ khí nén Raasm 64042

Bơm mỡ khí nén Raasm 64042

Bơm mỡ khí nén Raasm 64042 dùng để bơm cấp mỡ bò, bơm mỡ bôi trơn trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng, phương tiện vận tải, tàu thuyền, phương tiện cơ giới...
0914 283 089
Bơm mỡ khí nén Raasm 64035

Bơm mỡ khí nén Raasm 64035

Bơm mỡ khí nén Raasm 64035 dùng để bơm cấp mỡ bò, bơm mỡ bôi trơn trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng, phương tiện vận tải, tàu thuyền, phương tiện cơ giới...
0914 283 089
Bơm mỡ khí nén Raasm 64036

Bơm mỡ khí nén Raasm 64036

Bơm mỡ khí nén Raasm 64036 dùng để bơm cấp mỡ bò, bơm mỡ bôi trơn trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng, phương tiện vận tải, tàu thuyền, phương tiện cơ giới...
0914 283 089
Bơm mỡ khí nén Raasm 64031

Bơm mỡ khí nén Raasm 64031

Bơm mỡ khí nén Raasm 64031 dùng để bơm cấp mỡ bò, bơm mỡ bôi trơn trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng, phương tiện vận tải, tàu thuyền, phương tiện cơ giới...
0914 283 089
Bơm mỡ Lincoln Model 926

Bơm mỡ Lincoln Model 926

Nhà sản xuất: Lincoln-USA
0914 283 089
Bơm mỡ Lincoln Model 4459

Bơm mỡ Lincoln Model 4459

Nhà sản xuất: Lincoln-USA
0914 283 089
Bơm mỡ Lincoln Model 1903

Bơm mỡ Lincoln Model 1903

Nhà sản xuất: Lincoln-USA
0914 283 089
Bơm mỡ Lincoln Model 918

Bơm mỡ Lincoln Model 918

Nhà sản xuất: Lincoln-USA
0914 283 089
Bơm mỡ Lincoln Model 9917

Bơm mỡ Lincoln Model 9917

Nhà sản xuất: Lincoln-USA Mô tả: Bơm nguôn khí nén
0914 283 089
Bơm mỡ Lincoln Model 1418

Bơm mỡ Lincoln Model 1418

Nguồn khí nén Lưu lượng 90 cu in/min( 1.45 lít/phút) Áp suất nhỏ nhất:40 PSI Áp suất lớn nhất 7500 PSI
0914 283 089
Bơm mỡ Lincoln Model 4417

Bơm mỡ Lincoln Model 4417

Bơm dùng nguồn khí né Lưu lượng bơm 5 cu.in/phút Áp suất lớn nhất: 6000 Psi
0914 283 089
Bơm mỡ Lincoln Model 2004

Bơm mỡ Lincoln Model 2004

Mô tả: Lưu lượng ra 210 cu.in/phút ( 3.5 lit/phút) Áp lực tối thiểu: 40 PSI Áp lực tối đa: 200 PSI
0914 283 089
Bơm mỡ Lincoln Model 989

Bơm mỡ Lincoln Model 989

Output 80 cu. in./min. Max. Pressure (PSI) 7500 Max. Air Inlet PSI 150
0914 283 089
Bơm mỡ Lincoln Model 1292

Bơm mỡ Lincoln Model 1292

Bơm mỡ bôi trơn Lincol Xuất xứ: Lincoln-USA Bảo hành 12 tháng
0914 283 089

Top

   (0)