THIẾT BỊ XĂNG DẦU

THIẾT BỊ NGÀNH NHỰA

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng gọi

Vui lòng gọi

Bơm xăng dầu

mỗi trang
Bơm dầu bằng tay Piusi Piston Hand Pump 25 lít/phút NEW

Bơm dầu bằng tay Piusi Piston Hand Pump 25 lít/phút

Bơm dầu bằng tay Piusi Piston Hand Pump 25 lít/phút dùng bơm hút dầu nhớt, dầu diesel

0914 283 089
Bơm dầu bằng tay Piusi Piston Hand Pump 35 lít/phút NEW

Bơm dầu bằng tay Piusi Piston Hand Pump 35 lít/phút

Bơm dầu bằng tay Piusi Piston Hand Pump 35 lít/phút dùng bơm hút dầu nhớt, dầu diesel

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi Panther DC 12V HOT

Bơm dầu diesel Piusi Panther DC 12V

Bơm dầu diesel Piusi Panther DC 12V dùng bơm cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi Panther DC 12/24V HOT

Bơm dầu diesel Piusi Panther DC 12/24V

Bơm dầu diesel Piusi Panther DC 12/24V dùng bơm cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi Bipump 12V NEW

Bơm dầu diesel Piusi Bipump 12V

Bơm dầu diesel Piusi Bipump 12V dùng bơm cấp dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi Bipump 24V NEW

Bơm dầu diesel Piusi Bipump 24V

Bơm dầu diesel Piusi Bipump 24V dùng bơm cấp dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi BP3000 12V HOT

Bơm dầu diesel Piusi BP3000 12V

Bơm dầu diesel Piusi BP3000 12V dùng bơm cấp dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi BP3000 12/24V HOT

Bơm dầu diesel Piusi BP3000 12/24V

Bơm dầu diesel Piusi BP3000 12/24V dùng bơm cấp dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi BP3000 Inline 12V HOT

Bơm dầu diesel Piusi BP3000 Inline 12V

Bơm dầu diesel Piusi BP3000 Inline 12V dùng bơm cấp dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi BP3000 Inline 12/24V HOT

Bơm dầu diesel Piusi BP3000 Inline 12/24V

Bơm dầu diesel Piusi BP3000 Inline 12/24V dùng bơm cấp dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi ST200 DC 24V HOT

Bơm dầu diesel Piusi ST200 DC 24V

Bơm dầu diesel Piusi ST200 DC 24V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi Garda 12V HOT

Bơm dầu diesel Piusi Garda 12V

Bơm dầu diesel Piusi Garda 12V dùng bơm cấp dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi Garda 24V HOT

Bơm dầu diesel Piusi Garda 24V

Bơm dầu diesel Piusi Garda 24V dùng bơm cấp dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi Panther 56-230V HOT

Bơm dầu diesel Piusi Panther 56-230V

Bơm dầu diesel Piusi Panther 56-230V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi Panther 56-400V HOT

Bơm dầu diesel Piusi Panther 56-400V

Bơm dầu diesel Piusi Panther 56-400V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi Panther 72 230V HOT

Bơm dầu diesel Piusi Panther 72 230V

Bơm dầu diesel Piusi Panther 72-230V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi Panther 72 400V HOT

Bơm dầu diesel Piusi Panther 72 400V

Bơm dầu diesel Piusi Panther 72-400V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi Panther 90 230V HOT

Bơm dầu diesel Piusi Panther 90 230V

Bơm dầu diesel Piusi Panther 90 230V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi Garda 5 230V HOT

Bơm dầu diesel Piusi Garda 5 230V

Bơm dầu diesel Piusi Garda 230V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 70 T 400V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 70 T 400V

Bơm dầu diesel Piusi Viscomat 70T 400V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi Viscomat 70M 230V HOT

Bơm dầu diesel Piusi Viscomat 70M 230V

Bơm dầu diesel Piusi Viscomat 70M 230V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 90 M 230V HOT

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 90 M 230V

Bơm dầu diesel Piusi Viscomat 90 M 230V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi Viscomat 90 T 400V HOT

Bơm dầu diesel Piusi Viscomat 90 T 400V

Bơm dầu diesel Piusi Viscomat 90 T 400V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi E 80 T 400V HOT

Bơm dầu diesel Piusi E 80 T 400V

Bơm dầu diesel Piusi E80T 400V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi E 80 M 230V HOT

Bơm dầu diesel Piusi E 80 M 230V

Bơm dầu diesel Piusi E80M 230V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi E 120 M 230V HOT

Bơm dầu diesel Piusi E 120 M 230V

Bơm dầu diesel Piusi E120M 230V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi E 120 T 400V HOT

Bơm dầu diesel Piusi E 120 T 400V

Bơm dầu diesel Piusi E120T 400V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi St200 230V HOT

Bơm dầu diesel Piusi St200 230V

Bơm dầu diesel Piusi ST200 230V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm dầu diesel Piusi E300 230V HOT

Bơm dầu diesel Piusi E300 230V

Bơm dầu diesel Piusi E300 230V dùng bơm vận chuyển dầu hoặc cấp phát nội bộ dầu diesel  

0914 283 089
Bơm xăng dâu Piusi EX75 12V HOT

Bơm xăng dâu Piusi EX75 12V

Bơm xăng dâu Piusi EX75 12V dùng bơm xăng và dầu diesel

0914 283 089
Bơm xăng dâu Piusi EX50 12V HOT

Bơm xăng dâu Piusi EX50 12V

Bơm xăng dâu Piusi EX50 12V dùng bơm xăng và dầu diesel

0914 283 089
Bơm xăng dâu Piusi EX140 230V HOT

Bơm xăng dâu Piusi EX140 230V

Bơm xăng dâu Piusi EX140 230V dùng bơm vận chuyển cấp phát xăng và dầu diesel

0914 283 089
Bơm xăng dâu Piusi EX100 230V HOT

Bơm xăng dâu Piusi EX100 230V

Bơm xăng dâu Piusi EX100 230V dùng bơm vận chuyển cấp phát xăng và dầu diesel

0914 283 089
Bơm xăng dầu Piusi EX50 230V NEW

Bơm xăng dầu Piusi EX50 230V

Bơm xăng dâu Piusi EX50 230V dùng bơm vận chuyển cấp phát xăng và dầu diesel

0914 283 089
Máy bơm xăng dầu MC PB-40

Máy bơm xăng dầu MC PB-40

Mô tả sản phẩm : Máy bơm xăng dầu MP nhập khẩu từ Châu Âu, dùng bơm xăng, bơm dầu diesel, bơm hóa chất và nhiên liệu
0914 283 089
Máy bơm xăng dầu MC PB-30

Máy bơm xăng dầu MC PB-30

Mô tả sản phẩm : Máy bơm xăng dầu MC nhập khẩu từ Châu Âu, dùng bơm xăng, bơm dầu diesel, bơm hóa chất và nhiên liệu
0914 283 089

Top

   (0)