THIẾT BỊ XĂNG DẦU

THIẾT BỊ NGÀNH NHỰA

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng gọi

Vui lòng gọi

CỘT BƠM DẦU - BỘ BƠM DẦU

mỗi trang
Bộ bơm dầu diesel Piusi Drum Panther 56 K33 230V HOT

Bộ bơm dầu diesel Piusi Drum Panther 56 K33 230V

Bộ bơm dầu diesel Piusi Drum Panther 56 K33 230V dùng trong cấp phát dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 56/33 230V HOT

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 56/33 230V

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 56/33-230V  dùng trong cấp phát dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 70/33 230V HOT

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 70/33 230V

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 70/33-230V  dùng trong cấp phát dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 90/44 230V HOT

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 90/44 230V

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 90/44 dùng trong cấp phát dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 70 MC HOT

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 70 MC

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 70 MC dùng cấp phát dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 70 B.Smart HOT

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 70 B.Smart

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 70 B.Smart dùng cấp phát dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 90 B.Smart HOT

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 90 B.Smart

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 90 B.Smart dùng cấp phát dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Pico 230 K24 HOT

Bộ bơm dầu diesel Piusi Pico 230 K24

Bộ bơm dầu diesel Piusi Pico 230 K24 dùng trong cấp phát dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi ST không kèm đồng hồ HOT

Bộ bơm dầu diesel Piusi ST không kèm đồng hồ

Bộ bơm dầu diesel Piusi ST dùng trong cấp phát dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi ST kèm lọc và đồng hồ HOT

Bộ bơm dầu diesel Piusi ST kèm lọc và đồng hồ

Bộ bơm dầu diesel Piusi ST kèm lọc và đồng hồ dùng trong cấp phát dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi ST BOX HOT

Bộ bơm dầu diesel Piusi ST BOX

Bộ bơm dầu diesel Piusi ST BOX dùng cấp phát dầu diesel trong sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Drum Panther DC K33 12/24V NEW

Bộ bơm dầu diesel Piusi Drum Panther DC K33 12/24V

Bộ máy bơm dầu diesel Piusi Drum Panther DC K33 24V dùng trong cấp phát dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Drum Bipump K33 12V NEW

Bộ bơm dầu diesel Piusi Drum Bipump K33 12V

Bộ bơm dầu diesel Piusi Drum Bipump K33 12V dùng trong cấp phát dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Drum Bipump K33 24V NEW

Bộ bơm dầu diesel Piusi Drum Bipump K33 24V

Bộ bơm dầu diesel Piusi Drum Bipump K33 24V dùng trong cấp phát dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 56/33 12V NEW

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 56/33 12V

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 56/33 12V dùng trong cấp phát dầu diesel sử dụng nội bộ.

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 70/33 24V NEW

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 70/33 24V

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 70/33 24V dùng trong cấp phát dầu diesel sử dụng nội bộ.

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 70 MC 12V NEW

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 70 MC 12V

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 70 MC12V dùng cấp phát dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 70 MC 24V NEW

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 70 MC 24V

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 70 MC 24V dùng cấp phát dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 12V B.Smart NEW

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 12V B.Smart

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 12V B.Smart dùng cấp phát dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 24V B.Smart NEW

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 24V B.Smart

Bộ bơm dầu diesel Piusi Cube 24V B.Smart dùng cấp phát dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Battery Kit 3000 12V-24V NEW

Bộ bơm dầu diesel Piusi Battery Kit 3000 12V-24V

Bộ bơm dầu diesel Piusi Battery Kit 3000 12V-24V dùng cấp phát dầu Diesel lưu động.

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Battery Kit Panther 12V-24V HOT

Bộ bơm dầu diesel Piusi Battery Kit Panther 12V-24V

Bộ bơm dầu diesel Piusi Battery Kit Panther 12V-24V dùng bơm  cấp dầu diesel lưu động

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Battery Kit BiPump 12V HOT

Bộ bơm dầu diesel Piusi Battery Kit BiPump 12V

Bộ bơm dầu diesel Piusi Battery Kit BiPump 12V dùng bơm  cấp dầu diesel lưu động

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Carry 3000 12V HOT

Bộ bơm dầu diesel Piusi Carry 3000 12V

Bộ bơm dầu diesel Piusi Carry 3000 12V dùng bơm  cấp dầu diesel lưu động

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Carry 3000 24V HOT

Bộ bơm dầu diesel Piusi Carry 3000 24V

Bộ bơm dầu diesel Piusi Carry 3000 24V dùng bơm  cấp dầu diesel lưu động

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Carry 3000 Inline 12V HOT

Bộ bơm dầu diesel Piusi Carry 3000 Inline 12V

Bộ bơm dầu diesel Piusi Carry 3000 Inline 12V dùng bơm  cấp dầu diesel lưu động

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Carry 3000 Inline 24V HOT

Bộ bơm dầu diesel Piusi Carry 3000 Inline 24V

Bộ bơm dầu diesel Piusi Carry 3000 Inline 24V dùng bơm  cấp dầu diesel lưu động

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel PiusiBox 12V HOT

Bộ bơm dầu diesel PiusiBox 12V

Bộ bơm dầu diesel PiusiBox 12V sử dụng bơm cấp phát dầu diesel lưu động

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel PiusiBox 24V HOT

Bộ bơm dầu diesel PiusiBox 24V

Bộ bơm dầu diesel PiusiBox 24V sử dụng bơm cấp phát dầu diesel lưu động

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Pitstop DC 12V HOT

Bộ bơm dầu diesel Piusi Pitstop DC 12V

Bộ bơm dầu diesel Piusi Pitstop DC 12V dùng để bơm cấp phát nội bộ dầu diesel

0914 283 089
Bộ bơm dầu diesel Piusi Pitstop DC 24V HOT

Bộ bơm dầu diesel Piusi Pitstop DC 24V

Bộ bơm dầu diesel Piusi Pitstop DC 24V dùng để bơm cấp phát nội bộ dầu diesel

0914 283 089
Bộ bơm xăng dầu Piusi Drum EX50 K33 12V HOT

Bộ bơm xăng dầu Piusi Drum EX50 K33 12V

Bộ bơm xăng dầu Piusi Drum EX50 K33 12V dùng bơm cấp phát xăng dầu nội bộ

0914 283 089
Bộ bơm xăng dầu Piusi ST EX50 K33 230V HOT

Bộ bơm xăng dầu Piusi ST EX50 K33 230V

Bộ bơm xăng dầu Piusi ST EX50 K33 230V dùng cấp phát xăng dầu nội bộ

0914 283 089
Bộ bơm xăng dầu Piusi Drum EX100 230V HOT

Bộ bơm xăng dầu Piusi Drum EX100 230V

Bộ bơm xăng dầu Piusi Drum EX100 230V sử dụng trong cấp phát xăng dầu chống cháy nổ trong nhà máy, công trường, xí nghiệp.

0914 283 089
Bộ bơm xăng dầu Piusi Drum EX140 230V HOT

Bộ bơm xăng dầu Piusi Drum EX140 230V

Bộ bơm xăng dầu Piusi Drum EX140 230V sử dụng trong cấp phát xăng dầu nội bộ chống cháy nổ Atex.

0914 283 089
Cột bơm dầu diesel Piusi Self Service MC 2.0 HOT

Cột bơm dầu diesel Piusi Self Service MC 2.0

Cột bơm dầu diesel Piusi Self Service MC 2.0 dùng bơm cấp phát dầu diesel sử dụng nội bộ

0914 283 089

Top

   (0)