THIẾT BỊ XĂNG DẦU

THIẾT BỊ NGÀNH NHỰA

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng gọi

Vui lòng gọi

Điều khiển nhiệt khuôn bằng nước

mỗi trang
Điều khiển nhiệt khuôn bằng nước WSTW

Điều khiển nhiệt khuôn bằng nước WSTW

Điều khiển nhiệt khuôn bằng nước WSTW dùng điều tiết và kiểm soát tự động nhiệt độ khuôn ép nhựa giúp nhiệt độ ổn định.
0914 283 089
Điều khiển nhiệt độ khuôn bằng dầu WSTO

Điều khiển nhiệt độ khuôn bằng dầu WSTO

Điều khiển nhiệt độ khuôn bằng dầu WSTO
0914 283 089
Điều khiển nhiệt khuôn VTW

Điều khiển nhiệt khuôn VTW

Điều khiển nhiệt khuôn VTW dùng điều tiết và kiểm soát tự động nhiệt độ khuôn ép nhựa giúp nhiệt độ ổn định.
0914 283 089

Top

   (0)