THIẾT BỊ XĂNG DẦU

THIẾT BỊ NGÀNH NHỰA

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng gọi

Vui lòng gọi

Đồng hồ đo xăng dầu

mỗi trang
Đồng hồ đo dầu mỡ truyền tín hiệu xung Piusi K200 Pulser NEW

Đồng hồ đo dầu mỡ truyền tín hiệu xung Piusi K200 Pulser

Đồng hồ đo dầu truyền tín hiệu xung Piusi K200 Pulser dùng đo dầu diesel, dầu nhớt, mỡ bôi trơn  

0914 283 089
Đồng hồ đo xăng dầu truyền tín hiệu xung K24 Atex Pulser NEW

Đồng hồ đo xăng dầu truyền tín hiệu xung K24 Atex Pulser

Đồng hồ đo xăng dầu tín hiệu xung Piusi K24 Atex Pulser dùng đo xăng, dầu diesel, dầu nhớt, dầu bôi trơn

0914 283 089
Đồng hồ đo dầu truyền tín hiệu xung Piusi K24 Pulser NEW

Đồng hồ đo dầu truyền tín hiệu xung Piusi K24 Pulser

Đồng hồ đo dầu truyền tín hiệu xung Piusi K24 Pulser dùng đo dầu diesel, dầu nhớt, dầu bôi trơn  

0914 283 089
Đồng hồ đo dầu truyền tín hiệu xung Piusi K400 Pulser NEW

Đồng hồ đo dầu truyền tín hiệu xung Piusi K400 Pulser

Đồng hồ đo dầu truyền tín hiệu xung Piusi K400 Pulser dùng đo dầu diesel, dầu nhớt, dầu bôi trơn  

0914 283 089
Đồng hồ đo dầu truyền tín hiệu xung Piusi K600/3 Pulser NEW

Đồng hồ đo dầu truyền tín hiệu xung Piusi K600/3 Pulser

Đồng hồ đo dầu truyền tín hiệu xung Piusi K600/3 Pulser dùng đo dầu diesel, dầu nhớt, dầu bôi trơn  

0914 283 089
Đồng hồ đo dầu truyền tín hiệu xung Piusi K600 B/3 Pulser NEW

Đồng hồ đo dầu truyền tín hiệu xung Piusi K600 B/3 Pulser

Đồng hồ đo dầu truyền tín hiệu xung Piusi K600 B/3 Pulser dùng đo dầu diesel, dầu nhớt, dầu bôi trơn  

0914 283 089
Đồng hồ đo dầu truyền tín hiệu xung Piusi K600/4 Pulser NEW

Đồng hồ đo dầu truyền tín hiệu xung Piusi K600/4 Pulser

Đồng hồ đo dầu truyền tín hiệu xung Piusi K600/4 Pulser dùng đo dầu diesel, dầu nhớt, dầu bôi trơn  

0914 283 089
Đồng hồ đo dầu truyền tín hiệu xung Piusi K700 Pulser NEW

Đồng hồ đo dầu truyền tín hiệu xung Piusi K700 Pulser

Đồng hồ đo dầu truyền tín hiệu xung Piusi K700 Pulser dùng đo dầu diesel, dầu nhớt, dầu bôi trơn  

0914 283 089
Đồng hồ đo dầu truyền tín hiệu xung Piusi K900 Pulser NEW

Đồng hồ đo dầu truyền tín hiệu xung Piusi K900 Pulser

Đồng hồ đo dầu truyền tín hiệu xung Piusi K900 Pulser dùng đo dầu diesel, dầu nhớt, dầu bôi trơn  

0914 283 089
Bộ hiển thị đồng hồ đo dầu Piusi truyền tín hiệu xung HOT

Bộ hiển thị đồng hồ đo dầu Piusi truyền tín hiệu xung

Bộ hiển thị đồng hồ đo dầu Piusi truyền tín hiệu xung dùng nhận tín hiệu từ đồng hồ và hiển thị lưu lượng

0914 283 089
Đồng hồ đo lưu lượng xăng dầu Piusi K24 Atex HOT

Đồng hồ đo lưu lượng xăng dầu Piusi K24 Atex

Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K24 Atex dùng đo xăng, dầu diesel, dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Đồng hồ đo dầu diesel điện tử Piusi K24 HOT

Đồng hồ đo dầu diesel điện tử Piusi K24

Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K24 dùng đo dầu diesel, dầu nhớt, dầu bôi trơn 

0914 283 089
Đồng hồ đo dầu mỡ Piusi K200 HOT

Đồng hồ đo dầu mỡ Piusi K200

Đồng hồ đo lưu lượng dầu mỡ Piusi K200 dùng đo dầu diesel, dầu nhớt, dầu bôi trơn

0914 283 089
Đồng hồ đo dầu diesel Piusi K400N HOT

Đồng hồ đo dầu diesel Piusi K400N

Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K400N dùng đo dầu diesel, dầu nhớt, dầu bôi trơn

0914 283 089
Đồng hồ đo dầu diesel Piusi Next/2 HOT

Đồng hồ đo dầu diesel Piusi Next/2

Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi Next/2 dùng đo dầu diesel, dầu nhớt, dầu bôi trơn

0914 283 089
Đồng hồ điện tử đo dầu Piusi K600/3 HOT

Đồng hồ điện tử đo dầu Piusi K600/3

Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K600/3 dùng đo dầu diesel, dầu nhớt, dầu bôi trơn

0914 283 089
Đồng hồ đo dầu diesel Piusi K600 B/3 HOT

Đồng hồ đo dầu diesel Piusi K600 B/3

Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K600 B/3 dùng đo dầu diesel, dầu nhớt, dầu bôi trơn

0914 283 089
Đồng hồ đo dầu diesel Piusi K600/4 HOT

Đồng hồ đo dầu diesel Piusi K600/4

Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K600/4 dùng đo dầu diesel, dầu nhớt, dầu bôi trơn

0914 283 089
Đồng hồ đo dầu diesel Piusi K700M HOT

Đồng hồ đo dầu diesel Piusi K700M

Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K700M dùng đo dầu diesel 

0914 283 089
Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K900 NEW

Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K900

Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K900 dùng đo dầu diesel 

0914 283 089
Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K40 HOT

Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K40

Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K40 dùng đo dầu nhớt, dầu bôi trơn, dầu diesel 

0914 283 089
Đồng hồ đo lưu lượng xăng dầu Piusi K33 Atex HOT

Đồng hồ đo lưu lượng xăng dầu Piusi K33 Atex

Đồng hồ đo lưu lượng xăng dầu Piusi K33 Atex dùng đo xăng và dầu diesel

0914 283 089
Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K33 HOT

Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K33

Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K33 dùng đo dầu diesel 

0914 283 089
Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K44 HOT

Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K44

Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K44 dùng đo dầu diesel 

0914 283 089
Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K150 HOT

Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K150

Đồng hồ đo lưu lượng xăng dầu Piusi K150 dùng đo dầu diesel 

0914 283 089
Đồng hồ đo lưu lượng xăng dầu Piusi K150 Atex HOT

Đồng hồ đo lưu lượng xăng dầu Piusi K150 Atex

Đồng hồ đo lưu lượng xăng dầu Piusi K150 Atex dùng đo xăng và dầu diesel 

0914 283 089
Đồng hồ đo dầu Piusi K700M HOT

Đồng hồ đo dầu Piusi K700M

Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K700M dùng đo dầu diesel 

0914 283 089
Đồng hồ đo dầu K24 NEW

Đồng hồ đo dầu K24

- Dải lưu lượng: 7-120 lít/phút - Đồng hồ hiển thị điện tử, hiển thị lưu lượng tức thời và tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0 sau mỗi lần cấp. - Sai số đọc +/-1%

0914 283 089
Đồng hồ đo dầu Diesel Piusi K33

Đồng hồ đo dầu Diesel Piusi K33

Dải lưu lượng: 20-120 lít/phút - Đồng hồ hiển thị cơ, hiển thị lưu lượng tức thời và tích lũy, đặt lai lưu lượng tức thời về 0 sau mỗi lần cấp.

0914 283 089
Đồng hồ đo xăng dầu Piusi K24 ATEX

Đồng hồ đo xăng dầu Piusi K24 ATEX

Đồng hồ đo xăng dầu K24 ATEX dùng đo xăng và dầu diesel, hiển thị điện tử, lưu lượng đến 120 lít/phút

0914 283 089
Đồng hồ đo xăng dầu Piusi K33 ATEX

Đồng hồ đo xăng dầu Piusi K33 ATEX

Đồng hồ đo xăng dầu K33 ATEX dùng để đo xăng và dầu diesel, hiển thị điện tử, lưu lượng đến 120 lít/phút

0914 283 089
ĐỒNG HỒ ĐO DẦU PIUSI K44

ĐỒNG HỒ ĐO DẦU PIUSI K44

- Dải lưu lượng: 20-120 lít/phút - Đồng hồ hiển thị cơ

0914 283 089
ĐỒNG HỒ ĐO DẦU PIUSI K400N

ĐỒNG HỒ ĐO DẦU PIUSI K400N

- Dải lưu lượng: 1-30 lít/phút - Đồng hồ hiển thị điện tử, hiển thị lưu lượng tức thời và tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0 sau mỗi lần cấp. - Sai số đọc +/-0.5%

0914 283 089
Đồng hồ đo dầu Piusi K600/3

Đồng hồ đo dầu Piusi K600/3

Lưu lượng: Từ 6 lít/phút đến 100 lít/phút Sai số: +/-1%. Hiển thị số điện tử, hiển thị số liệu tích lũy tổng, số liệu tức thời theo đơn vị lít/giờ và đặt lại bộ đếm về không.

0914 283 089
Đồng hồ đo dầu Piusi K700M

Đồng hồ đo dầu Piusi K700M

- Hiện thị cơ 2 chế độ tức thời và tích luỹ, Chỉ số tức thời có thể cài đặt về 0 - Lưu lượng: 20-220 lít/phút Sai số đo: +/- 1 %

0914 283 089
Đồng hồ đo dầu Piusi K33

Đồng hồ đo dầu Piusi K33

Dải lưu lương: 12-120 lít/phút Sai số đo: +/- 1 % Áp lực làm việc tối đa: 10 Bar

0914 283 089

Top

   (0)