THIẾT BỊ XĂNG DẦU

THIẾT BỊ NGÀNH NHỰA

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng gọi

Vui lòng gọi

Máy làm mát Chiller bằng nước

mỗi trang
Máy lạnh bằng nước WSIW/A

Máy lạnh bằng nước WSIW/A

Máy lạnh bằng nước WSIW/A dùng làm mát và kiểm soát nhiệt độ khuôn ép nhựa nhằm giảm thời gian ép và tăng năng suất
0914 283 089
Máy lạnh trục vít dòng WSIW

Máy lạnh trục vít dòng WSIW

Máy lạnh trục vít dòng WSIW
0914 283 089
Máy lạnh bằng khí RCM

Máy lạnh bằng khí RCM

Máy lạnh bằng khí RCM dùng làm mát và kiểm soát nhiệt độ khuôn ép nhựa nhằm giảm thời gian ép và tăng năng suất
0914 283 089
Máy lạnh bằng nước RCM

Máy lạnh bằng nước RCM

Máy lạnh bằng nước RCM dùng làm mát và kiểm soát nhiệt độ khuôn ép nhựa nhằm giảm thời gian ép và tăng năng suất
0914 283 089
Máy lạnh trục vít RCMC-W

Máy lạnh trục vít RCMC-W

Máy lạnh trục vít RCMC-W dùng làm mát và kiểm soát nhiệt độ khuôn ép nhựa nhằm giảm thời gian ép và tăng năng suất
0914 283 089

Top

   (0)